Panarae Hospital

การรับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
2 รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2020-12-28 1609138294ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2021-01-12 1610439503ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเ.pdf
4 ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2021-01-19 1611021592ประกาศผลที่ 1 พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf