Panarae Hospital

การรับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
2 รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2020-12-28 1609138294ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2021-01-12 1610439503ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเ.pdf
4 ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2021-01-19 1611021592ประกาศผลที่ 1 พนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf
5 รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2021-04-30 1619773925ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ.pdf
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่งพนักงานบริการ) 2021-05-17 1621240135ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ.pdf
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 2021-05-24 1621838146ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1.pdf
8 ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ) 2021-05-31 1622449106ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ(พนักงานบริการ).pdf