Panarae Hospital

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน

เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
แผนพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.ปะนาเระ 2566 2022-12-29 1672300419แผนพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.ปะนาเระ 2566.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 2023-01-04 1672799306สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย 65.pdf